Tin tức và Sự kiện

 • Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

  • 00:00 16-07-2022


  Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh đến địa điểm thi

  Theo Kế hoạch của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, ngày 16 tháng 7 năm 2022, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Thể chất.

  Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức thi các môn năng khiếu với mục tiêu đánh giá năng lực cần thiết của thí sinh để học tập ở trình độ đại học; Sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục Thể chất tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  Trước đó, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022 là thời gian thí sinh đăng ký dự thi.


  Hội đồng thi năng khiếu tuyển sinh họp triển khai nhiệm vụ

  Trong quá trình chuẩn bị, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã thực hiện nghiêm túc các nội dung, biện pháp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 


  Cán bộ coi thi huướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi năng khiếu tại Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Ngày 16/7/2022, các thí sinh làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và dự thi các môn năng khiếu trực tiếp tại Trường ĐHSP Hà Nội 2. Thí sinh dự thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Mầm non, gồm 02 nội dung: Hát và Kể chuyện; Thí sinh dự thi vào ngành Giáo dục Thể chất, có 02 nội dung thi: Tại chỗ bật cao thu gối và Nằm ngửa gập bụng.

  Sau một ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, Hội đồng thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các thí sinh hoàn thành các nội dung thi, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

   

  Phòng CTCT-HSSV