• Đoàn khảo sát Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục làm việc tại Trường ĐHSP Hà Nội 2

  • 00:00 04-08-2020
  Ngày 03 tháng 8 năm 2020, Đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về thăm và làm việc tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đoàn gồm có TS Cảnh Chí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn cùng các thành viên. Đón và làm việc với Đoàn có, TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; TS Trịnh Đình Vinh - Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TC-HC và các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  Mở đầu Chương trình làm việc, TS Cảnh Chí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn đã giới thiệu nội dung, mục đích, yêu cầu của chương trình khảo sát. Đoàn muốn tìm hiểu về các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong sáu tháng đầu năm 2020 đã triển khai, thực hiện những hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của trường và ngành như thế nào? Kết quả của những hoạt động này? Những khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động và những ưu điểm của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2?

  TS Cảnh Chí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
   
  Tiếp theo Chương trình, TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ báo cáo sơ kết các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong sáu tháng đầu năm 2020. Báo cáo nêu rõ đặc điểm chung của nhà trường và kết quả của công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ trong các lĩnh vực: Triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan tới công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; Tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác cán bộ nữ; Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2 và phương hướng hoạt động sáu tháng cuối năm 2020.
   
  TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trình bày báo cáo
   
  Trong phần thảo luận, các đại biểu đã được nghe nhiều ý kiến tập trung trao đổi, nhận diện các hoạt động tiêu biểu vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm nâng cao hiệu quả, đi vào thực chất của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ mà trọng tâm là chương trình Bình đẳng giới.

  Kết luận Chương trình, TS Cảnh Chí Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Trưởng Ban thường trực Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cảm ơn và ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Trường ĐHSP Hà Nội 2, giúp Đoàn công tác tiếp cận và làm việc hiệu quả, nắm bắt được những vấn đề trọng tâm trong công tác của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ nhà trường trong sáu tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường ĐHSP Hà Nội 2 tiếp tục triển khai các hoạt động như: Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về chương trình bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới; Triển khai và chuyên môn hóa các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quyền lợi đối với phụ nữ tại các đơn vị; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương chống phân biệt giới tính, xóa bỏ phân biệt giới tính. Bám sát Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020 để thực hiện tốt công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn tiếp theo.

  Phòng CTCT-HSSV