• Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2020-2025

  • 00:00 12-08-2020
  Thực hiện Công văn số 2650/BGDĐT-TCCB ngày 20/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường trong trường đại học, học viện công lập và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 12 tháng 8 năm 2020, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Tham dự Hội nghị có: TS Phạm Văn Dũng - Thư ký Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS, TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 - 2022; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bí thư Đoàn Thanh niên và 275 đại biểu bầu từ các đơn vị trong trường.
   
  Toàn cảnh Hội nghị đại biểu
   
  Chủ trì Hội nghị, PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho biết: Thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018 và Nghị định số 99 năm 2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung và một số điều của Luật Giáo dục Đại học, với những thay đổi căn bản về cơ cấu, thành phần của Hội đồng trường, vai trò của Hội đồng trường được nâng cao, trách nhiệm của Hội đồng trường được quy định rõ ràng. Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Trường  ĐHSP Hà Nội 2 đã thống nhất và lên kế hoạch thực hiện quy trình bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.
   

  PGS, TS Phùng Gia Thế - Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 chủ trì Hội nghị
   
  Tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị và thông báo: Đảng ủy đã thống nhất số lượng thành viên Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 19 người. Trong đó, số thành viên đương nhiên theo quy định là 04 người gồm: Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường, đại diện BCH Đoàn trường là người học; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành viên ngoài trường: 05 người; thành viên đại diện giảng viên, viên chức, người lao động trong trường: 10 người. Đồng thời trình Hội nghị danh sách các ứng viên đã được Đảng ủy thông qua và giới thiệu trong Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Tiếp đó, Hội nghị tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua danh sách các ứng viên và thực hiện công tác bầu cử theo quy định. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị bầu được 15 thành viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.
   
  Các đại biểu thực hiện nhiệm vụ bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu tại Hội nghị
   
  Trong phiên họp Hội đồng trường lần thứ nhất, diễn ra cùng ngày, PGS, TS Phùng Gia Thế đã tái đắc cử làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội 2, nhiệm kỳ 2020 -2025.

  Phòng CTCT-HSSV