Tin tức và Sự kiện

 • Hội thảo khoa học: Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  • 00:00 19-05-2022


  GS, TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo tại Hội thảo

  Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Khoa Giáo dục Chính trị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.


  Toàn cảnh Hội thảo khoa học

  Tham dự phiên khai mạc, có: GS, TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; TS Trần Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Công đoàn viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị; Hội thảo còn có nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học trên cả nước tham dự bằng hình thức trực tuyến.


  TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu khai mạc

  Phát biểu khai mạc, TS Bùi Kiên Cường - Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo khẳng định: Hội thảo khoa học “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết quả của sự kết hợp giữa tổ chức đoàn thể với chuyên môn trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trọng tâm là chuyên đề, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Mục đích của Hội thảo là góp phần làm rõ hơn tư tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và sự vận dụng, phát triển tư tưởng, học tập, noi theo tấm gương của Người trong xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Việc tổ chức Hội thảo khoa học “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay, là dịp để các đơn vị, các công đoàn viên, các nhà khoa học, các nhà quản lý cùng chia sẻ những ý kiến thẳng thắn và tâm huyết, khoa học; đồng thời cũng chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình công tác, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc nói riêng, nhằm giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, học tập, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc khơi dậy, phát huy và hiện thực hóa ngày càng hiệu quả khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi cá nhân các công đoàn viên, các tập thể, đơn vị trong Nhà trường.


  TS Trần Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo trình bày Báo cáo đề dẫn

  TS Trần Thị Hồng Loan - Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo trình bày Báo cáo đề dẫn cho biết: Ban Tổ chức Hội thảo “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, các giảng viên trên cả nước. Trong đó, 20 bài báo có chất lượng tốt nhất được chọn in tại Kỷ yếu toàn văn Hội thảo. Đây là những nghiên cứu khoa học đầy tâm huyết, làm nổi bật tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước trong tình hình mới. Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo tin tưởng các đại biểu sẽ có nhiều kiến giải quý báu, góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên từ những góc nhìn khác nhau, góp phần biến khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hiện thực, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Mở đầu Hội thảo, các đại biểu được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Người đã dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng mãnh liệt giải phóng dân tộc, phấn đấu đến cùng cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Người đưa dân tộc ta ra khỏi tình cảnh nô lệ, nước mất nhà tan, bị đọa đầy áp bức dưới ách thống trị của đế quốc, thực dân, giành lại độc lập chủ quyền và xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân trở thành người chủ, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Người suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, có đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Đồng thời cho người nghe cái nhìn tổng quát, sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, một trí tuệ uyên bác, nhân cách cao cả, từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trở thành hiện thực.

  TS Lê Thị Minh Thảo - Trường ĐHSP Hà Nội 2 báo cáo tại Hội thảo

  Báo cáo thứ hai tại phiên toàn thể của TS Lê Thị Minh Thảo - Trường ĐHSP Hà Nội 2 có chủ đề “Từ bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai giảng đến khát vọng “sánh vai các cường quốc Năm châu” của đất nước hôm nay”. Báo cáo khẳng định: Khát vọng xây dựng đất nước là mong ước muôn đời của nhân dân Việt Nam. Ngay lúc này, không chỉ dừng lại ở mong muốn mà phải biến nó trở thành sức mạnh, niềm tin, trách nhiệm, trở thành mệnh lệnh trái tim của mỗi người dân nước Việt góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước. Do vậy cùng với nguồn lực vật chất, cần phải khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu nước, ý thức tự chủ, tự cường, chuyển hóa nguồn sức mạnh tinh thần thành động lực xây dựng đất nước.


  ThS, Đại tá Trịnh Văn Túy - Trường ĐHSP Hà Nội 2 trình bày báo cáo

  Tại phiên thứ hai, các đại biểu được nghe ThS, Đại tá Trịnh Văn Túy - Trường ĐHSP Hà Nội 2 trình bày báo cáo "Tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Báo cáo cho biết, tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc là quá trình phát triển liên tục được bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Quan điểm này cần tiếp tục được quán triệt sâu rộng, tiến hành đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là giảng viên chúng ta cần hiểu sâu sắc quan điểm trên, phổ biến tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc với quần chúng nhân, đồng thời đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, phản động đồng thời phục vụ hiệu quả cho việc giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

  Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

  Trong phần thảo luận, Hội thảo tập trung thảo luận, đưa ra những kiến giải, góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên từ những góc nhìn khác nhau, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần biến “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” thành hiện thực.

  Phòng CTCT-HSSV

Tin liên quan