• Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài chương trình đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2

  • 00:00 19-10-2021

  Thực hiện Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2019-2023, năm học 2021-2022, Trường ĐHSP Hà Nội 2 triển khai kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Mầm non.

  Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học. Hoạt động hướng tới các mục đích: Bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; Xác nhận mức độ chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định; Làm căn cứ giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng của chương trình đào tạo; Làm cơ sở cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

  Hoạt động kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội 2 được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội .

  Khởi đầu cho hoạt động kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo này, ngày 21 tháng 10 năm 2021, phiên Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài chương trình đào tạo sẽ diễn ra tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 với sự tham gia của đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, cùng đại diện lãnh đạo, giảng viên, viên chức hỗ trợ của Nhà trường.

  Kết quả kiểm định đánh giá ngoài chất lượng các chương trình đào tạo sẽ là lời khẳng định rõ ràng với các cơ quan quản lý, phụ huynh, người học, toàn xã hội về chất lượng đào tạo và vị thế của Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong khối trường sư phạm và trong hệ thống giáo dục đại học.

  Phòng CTCT-HSSV