Vật lý lý thuyết (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Vật lý lý thuyết và vật lý toán (Theoretical and
  Mathematical physics)
  Mã số: 8 44 01 03
  Đơn vị quản lý: Bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý
  Các ngành dự thi
  -  Ngành đúng, phù hợp (không học bổ sung kiến thức):
  Cử nhân Vật lý
  Sư phạm Vật lý
  - Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  SP Vật lý - KTCN,
  SP Vật lý – Tin học,
  Vật lý kỹ thuật,
  Khoa học vật liệu,
  Công nghệ hạt nhân


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.