Khoa Giáo dục thể chất

Giới thiệu Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Giáo dục Thể chất được thành lập tháng 01 năm 2007, tiền thân là Bộ môn TDTT. Hiện nay đội ngũ của Khoa gồm 24 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 PGS, 09 tiến sĩ, 14 thạc sĩ (06 nghiên cứu sinh).

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin Liên hệ