Khoa Ngoại ngữ

Giới thiệu Khoa Ngoại ngữ
Khoa Ngoại ngữ có đội ngũ giảng viên trẻ, năng động nhiệt huyết và trách nhiệm. Phần lớn giảng viên đã có trình độ tiến sĩ, thạc sỹ đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ và chuyên môn, được đào tạo ở các cơ sở uy tín trong nước, một số được đào tạo và bồi dưỡng ở các trường danh tiếng của Anh, Australia, Trung Quốc.  Hiện nay Khoa có: 38 giảng viên, viên chức với 6 tiến sỹ, 4 nghiên cứu sinh, 2 chuyên gia người Mỹ, 2 chuyên gia người Trung Quốc, 2 chuyên gia người Hàn Quốc.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ