Khoa Tiếng Trung

Giới thiệu Khoa Tiếng Trung
Khoa Tiếng Trung - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Tầng 3 Nhà A4 Email: khoatiengtrung@hpu2.edu.vn

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ