GIỚI THIỆU

 • Bí thư Đảng ủy các thời kỳ

  STT Họ và tên Nhiệm kì/Giai đoạn
  1 Nhà giáo Hà Năng Kháng 1967 – 1975
  2 PGS.TS Nguyễn Đức Tú Lâm thời, Khóa I, II (1975-1981)
  3 Nhà giáo Vũ Quỳnh Khóa III, IV, V (1981 - 1990)
  4 NGƯT.PGS Thành Thế Thái Bình Khóa VI (1990 - 1993)
  5 NGƯT.GVC Đỗ Minh Tư Khóa VII (1993 - 1996)
  6 NGƯT.PGS.TS Nguyễn Huy Lợi Khóa VIII, IX, X (1996 - 2009)
  7 NGƯT.PGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Mã Khóa X (2009 - 2010)
  8 CVCC Phùng Quốc Tăng Khóa XI (2010 - 2014)
  9 GVC.TS Nguyễn Văn Tuyến Khóa XI,XII (2014 - 2018)
  10 PGS.TS Nguyễn Quang Huy Khóa XII, XIII (2018-2020; 2020 - 2025)