Khoa toán

 • Giới thiệu Khoa Toán

  • 17:42 06-01-2020
  Tập thể Cán bộ, Giảng viên Khoa Toán (20/11/2017)Tập thể Cán bộ, Giảng viên Khoa Toán (20/11/2017)

  Khoa Toán được thành lập cùng với Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 1967. Sau khi di chuyển về các địa phương tránh chiến tranh, năm 1975 Khoa chuyển về thị trấn Xuân Hòa nay là phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  - Địa chỉ của Khoa Toán: Phòng 2.10-2.12 Nhà học Thí nghiệm - Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  - Email: khoatoan.sp2@moet.edu.vn

  - Tập thể lãnh đạo khoa gồm:

  + Trưởng khoa:  GVC.TS Trần Văn Bằng
     
  + Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:
                          GVC.TS Nguyễn Văn Tuyên

  + Phó Trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên:
                          GVC.TS Nguyễn Thị Kiều Nga

  - Đội ngũ cán bộ: Khoa Toán hiện có 31 viên chức, trong đó có 29 Giảng viên, 02 Chuyên viên; 09 Tiến sĩ, 21 Thạc sĩ và 01 Cử nhân.