Viện Công nghệ Thông Tin

 • Giới thiệu Viện Công nghệ Thông tin

  • 10:17 18-05-2022

  VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  1. Giới thiệu
            Viện Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định 537/QĐ-ĐHSPHN2 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, trên cơ sở sáp nhập Khoa Công nghệ Thông tin và Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ.

            Tên tiếng Việt: Viện Công nghệ Thông tin

            Tên tiếng Anh: Institute of Information Technology

            Trụ sở: Tầng 3 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 32 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

            Website: https://iit.hpu2.edu.vn
            Email: viencntt@hpu2.edu.vn
            Điện thoại:
  1. Chức năng
            Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

            Là đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp đội ngũ viên chức vào lĩnh vực công nghệ thông tin;

            Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý và điều hành hệ thống mạng thông tin, máy tính của Nhà trường;

            Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, phổ cập công nghệ mới và cấp chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp các chương trình này. Ngoài ra, Viện Công nghệ Thông tin còn có thể nhận những nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin (CNTT) và những lĩnh vực có liên quan do Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 giao;

            Nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và triển khai ứng dụng CNTT vào giảng dạy, quản lý và sản xuất;

            Khai thác và sử dụng trung tâm dữ liệu, dịch vụ, mạng internet để phục vụ công tác quản lý, đào tạo và truyền thông trong và ngoài trường;

            Cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin;
  1. Nhiệm vụ
            Xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, tổ chức thực hiện giảng dạy, kiểm tra đánh giá và quản lý sinh viên cho các nghành đào tạo Đại học và Sau đại học.

            Tham gia xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho giảng viên, giáo viên.

            Thực hiện các đề tài KHCN các cấp thuộc về CNTT, Tổ chức các semina, hội thảo khoa học...

            Quản trị hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, trang thông tin điện tử (website), phòng máy, máy tính các đơn vị và các thiết bị kỹ thuật của trường.

            Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/BTT-TT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  1. Cơ cấu tổ chức của Viện Công nghệ Thông tin
  Lãnh đạo Viện:
            Viện trưởng: TS. Trần Minh Tước
            Phó Viện trưởng: ThS. Trần Tuấn Vinh
            Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thế Lâm

  Các đơn vị thành viên:
            Bộ môn Khoa học máy tính
            Bộ môn Công nghệ phần mềm
            Bộ môn Phương pháp và Công nghệ dạy học
            Trung tâm Thiết bị - Kỹ thuật

  CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH
  1. Mô hình dữ liệu dạng khối, blockchain...
  2. Thủy vân cơ sở dữ liệu
  3. Xử lý ảnh vệ tinh
  4. Mạng cảm biến, mạng không dây
  5. Hệ thống nhúng và tự động hóa
  6. Học tập trực tuyến (E-leaning)