Toán giải tích (Tiến sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Toán Giải tích (Mathematical Analysis)
  Mã số: 9 46 01 02
  Đơn vị quản lý: Tổ Giải tích - Khoa Toán
  Các ngành dự thi:
  Ngành đúng, phù hợp(không học bổ sung kiến thức):
  Toán Giải tích
  Ngành gần (học bổ sung kiến thức):
  Đại số và lí thuyết số, Hình học và Tô pô, Lí thuyết xác suất và thống kê toán, Cơ sở toán học cho tin học, Toán ứng dụng, Phương pháp toán sơ cấp, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Thống kê  CHUẨN ĐẦU RA 

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.