Phòng Tài vụ

 • Giới thiệu Phòng Tài vụ

  • 10:38 08-04-2020
  Địa chỉ:  Phòng 1.5, 1.6, 1.7 Tầng 1 nhà A2
  Điện thoại: (0211) 3863455     

  Quá trình khen thưởng
  Khen thưởng trong 50 năm qua:

              * Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 1967-2007 
              * Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 1999-2000