Tin tức và Sự kiện

 • CTĐT NGÀNH GDMN DẠY HỌC BẰNG TIẾNG ANH

  • 00:00 05-11-2021

  Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Giáo dục mầm non dạy học bằng tiếng Anh
  Tiếng Anh:

  Trình độ đào tạo: Đại học
  Ngành đào tạo: Giáo dục mầm non               Mã số:  7 14 02 01
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân Giáo dục mầm non
  Loại hình đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO